< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=218155422294873&ev=PageView&noscript=1" />

2022年7月份假期通告2022年7月份假期通告


2022年7月11号  星期一 - (2022 哈芝节补假)

马来西亚客服休假一天,在7月12日(星期二)将恢复营业。

预祝各位假期快乐。


*注:疫情期间以及假日关系,空运航班及空海运清关与派送将会有所延误,敬请留意及谅解。


CBI Express

(5/7/2022)


Tags: